Sayaqool Para 2 Ruku 8 | Surah Baqarah With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation.

kahoallahekhai
4 Min Read

Sayaqool Para 2 Ruku 8 | Surah Baqarah Ruku 24 With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Sayaqool Para 2 Ruku 8 | Surah Baqarah With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {02}.

RUKU NO:- {08}.

AAYAT’EN:- {08}.

 A.(AAYAT NO 1) Log  Aapse  Chand Ke  Baare  Me  Sawal  Karte  Hai  Aap  Kehdijiye  Ke  Ye  Logao (KI Ibaadat) Ke  Waqtao  Aur  Hujj  Ke  Mausam  Ke  Liye  Hai(Ehraam  Ki Halat Me) Aur  Gharo  Ke  Piche  Se  Tumhara  Aana  Kuch  Neki  Nahi”  Balke  Neki  Waala  Wo  Hai  Jo  Muttaqi  Ho’  Aur  Gharao  Me  To  Darwazao  Me  Se   Aaya  Karo’  Aur  Allah  Se Darte  Raho’  Taake  Tum  Kamiyab  Hojao. 

B.(AAYAT NO2)  Lado  Allah  Ki  Raah  Me  Unse  Jo  Tum  Se  Ladte  Hai  Aur  Ziyadti  Na  Karo’  Allah  Taala  Ziyadti  Karne  Walao  Ko  Pasand  Nahi  Farmata.  C.(AAYAT NO3)  Inhe  Maro  Jaha  Bhi  Pao  Aur  Inhe  Nikalo  Jahan  Se  Inhu  ne  Tumhe  Nikala  Hai  Aur  (Suno)  Fitna  Qatal  Se  Ziyada  Saqt  Hai  Aur  Masjid e Haraam  Ke  Pass  Inse  Ladayi  Na  Karo   Jab  Tak  Ke  Ye  Khud  Tumse  Na  Lade’  Agar  Ye  Tumse  Lade  To  Tum  bhi  Inhe  Maaro  Kafer’o  Ka  Badla  Yahi  Hai.  D.(AAYAT NO4) Agar  Ye  Baaz  Aajaye  To  Allah  Taala  Bashaqne  Wala  Meherbaan  Hai.

  
E.(AAYAT NO5) Inse  Lado  Jab  Tak  Ke  Fitna  Na  Mitjaye”  Agar  Ye  Rukjaye  (To  Tum Bhi Rukjao)  Ziyadti  To  sirf  Zalimo  Par  Hi  Hai. F.(AAYAT NO6) Hurmat  Waale  Mahine  Hurmat  Mahinao  Ke  Badle  Hai   Aur  Hurmate  Adle  Badle  Ki  Hai’  Jo  Tum  Par  Ziyadti  Kare  Tum  Bhi  Ispar  Iske  Misal  Ziyadti  Karo  Jo  Tum  Par  Ki  Hai  Aur  allah  Taala  se  Darte  raha  Karo  Aur  Jaan  Rakho  Ke  Allah  Tala  Parhezgarao  Ke  Saat  Hai.  

G.(AAYAT NO 7) Allah  Taala  Ki  Raah  Me  Qarch  Karo  Aur  apne  Hatao  Halakat  Me  Na  Pado’  Aur  Salook  Wo  Ehsaan  Karo’  Allah  Taala  Ehsaan  Karne  waalao  Ko  dost  rakhta  Hai.

 H.(AAYAT NO 8) Hujj  aur  Umreh  Ko  Allah  Taala  Ke  Liye  Pura  Karo’  Haan  Agar  Tum  Rok  Liye  Jao  To  Jo  Qurbani  Muyassir  Ho  Ise  Kardalo  Aur  apne  Sar  Na  Mundwao  Jab  Tak  Ke  Qurbaani  Qurbaan  Gaah  Tak  Na  Pohanch  Jaye  Albatta  Tum  Me  Se  Jo  Bimaar  Ho’  Ya  Uske  Sar  Me  Koi  Takleef  Ho  (Jiski  Wajeh  Se  Sar  Na  Mundwaye)  To  Ispar  Fidiya  Hai’  Qawah  roza  Rakhle’  Qawah  Sadqa  De  De’  qawah  qurbaani  Kare  Pas  Jab  Tum  Aman  Ki  Halat  Me  Ho  Jao  To  Jo  Shaqs  Umre  Se  Lekar  Hujj  Tak  Tamta’a  Kare’ Pas  Ise  Jo  qurbani  Muyassir  Ho  ise  Kar  Dale’  Jise  Taqat  Hi  Na  Ho  Wo  Teen  Roze  Hujj  Ke  Dino  Me  Rakhle  Aur  Saat  Wapsi  Me’  Ye  Pure  Dus  Hogaye’  Ye  Hukum  Inke  Liye  Hai  Jo  Masjid e haram  Ke  Rehne  Wale  Na  Ho’  Logo !  Allah  Se  Darte  Raho  Aur  Jaanlo  Ke  Allah  Taala  Saqt  Azaab  Waala  Hai.

ABOUT US:

Title:Sayaqool Para 2 Ruku 8 | Surah Baqarah With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation.
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply