Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 06 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

kahoallahekhai
3 Min Read

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 06 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

Contents
ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 06 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.A.(AAYAT NO 1) Jo Log  Apne  Maalo  Ko  Raat (me) Din (me)  Chupkar  Khul’kar  Qarch  Karte  Hai  Inke  Liye  Inke  Rab  e  Taala  Ke  Pass  Ajar  Hai’  Aur  Na  Inhe  Qhauf  Hai  Aur  Na  Ghamgheen.  B.(AAYAT NO 2) Sood  Khor  Log’  Na  Khade  Honge  Magar  Is  Tarha  Wo  Khada  Hota  Hai  Jaise  Shaiytaan  Chu  Kar  Qabdi  Banade  Ye  Isliye  Ke  Ye  Kaha  Karte  The  Ke  Tijarat  Bhi  To  Soodi  Ki  Tarha  Hai’  Haanla  Ke  Allah  Taala  Ne  Tijarat  Ko  Halal  Kiya  Aur  Sood  Ko  Haram’  Jo  Shaqs  Apne  Pass  Aayi  Hui  Allah  Taala  Ki  Nasihat  sun  Kar  Ruk  Gaya  Is  Ke  Liye  Wo  Hai  Jo   Guzargaya  Aur  Uska  Maamla  Allah  Taala  Ki  Taraf  Hai’  Aur  Jo  Phir  Dubara  ( Haram  Ki  Taraf  )  Lauta’  Wo  Jahannumi  Hai’  Aise  Log  Hamesha  Hi  Isme  Rahinge.  C.(AAYAT NO 3) Allah  Taala  sood  Ko  Mita’ta  Hai  Aur  sadqe  Ko  Badhata  Hai’  Aur  Allah  Taala  Kisi  Nashukre  Aur  Gunahgaar  Se  Mohabbat  Nahi  Karta.  D.(AAYAT NO 4) Beshak  Jo  Log  Imaan  Ke  Saat  (Sunnat  Ke  Mutabiq)  Naik  Kaam Karte  Hain’  Namazo  Ko  Khayam  Karte  Hain’  Aur  Zakat  ada Karte  Hai’  Inka  ajar  Inke  Rab  Taala  Ke  Pass  Hai’  Inpar  Na  To  Koi  Khauf  Hai’  Na  Udaasi  Aur  (Na) Gham.  E.(AAYAT NO 5) Aaye  Imaan  Walo !  Allah  Taala  Se  Daro  Aur  Jo  Sood  Baaqi  Reh’gaya  Hai  Wo  Chordo’  Agar  Tum  Sach  Much  Imaan  wale  Ho. F.(AAYAT NO 6) Aur  Agar  Aisa  Nahi  Karte  To  Allah  Taala  Se  Aur  Iske  Rasool  Se  Ladhne (Jung) Ke  Liye  Taiyyar  Hojao’  Haan  Agar  Tauba  Karlo  To  Tumhara  asal  Maal  Tumhara  Hi  Hai’  Na  tum  Zulm  Karo  Na  tumpar  Zulm  Kiyajaye.  G.(AAYAT NO 7) Aur  Agar  Koi Tangi  Wala Ho To  Ise  Asaani  Tak  Mohlat  Deni  chahiye  Aur  Sadqa  Karo  To  Tumhare  Liye  Bohat  Hi  Behtar  Hai’  Agar  tum  Me  Ilm  Ho.  H.(AAYAT NO 8) Aur  Us  Din  Se  Daro  Jis  Me  Tum  sab  Allah  Tala  Ki  Taraf  Lautae  Jaoge  Aur  Har  Shaqs  Ko  Iske  Amal  Ka  Pura  Pura  Badla  Diya  Jayega  Aur  Unpe  Zulm  Nahi  Kiya  Jayega. ABOUT US:

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 06 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {03}.

RUKU NO:- {6}.

AAYAT’EN:- {8}

A.(AAYAT NO 1) Jo Log  Apne  Maalo  Ko  Raat (me) Din (me)  Chupkar  Khul’kar  Qarch  Karte  Hai  Inke  Liye  Inke  Rab  e  Taala  Ke  Pass  Ajar  Hai’  Aur  Na  Inhe  Qhauf  Hai  Aur  Na  Ghamgheen.  B.(AAYAT NO 2) Sood  Khor  Log’  Na  Khade  Honge  Magar  Is  Tarha  Wo  Khada  Hota  Hai  Jaise  Shaiytaan  Chu  Kar  Qabdi  Banade  Ye  Isliye  Ke  Ye  Kaha  Karte  The  Ke  Tijarat  Bhi  To  Soodi  Ki  Tarha  Hai’  Haanla  Ke  Allah  Taala  Ne  Tijarat  Ko  Halal  Kiya  Aur  Sood  Ko  Haram’  Jo  Shaqs  Apne  Pass  Aayi  Hui  Allah  Taala  Ki  Nasihat  sun  Kar  Ruk  Gaya  Is  Ke  Liye  Wo  Hai  Jo   Guzargaya  Aur  Uska  Maamla  Allah  Taala  Ki  Taraf  Hai’  Aur  Jo  Phir  Dubara  ( Haram  Ki  Taraf  )  Lauta’  Wo  Jahannumi  Hai’  Aise  Log  Hamesha  Hi  Isme  Rahinge.  

C.(AAYAT NO 3) Allah  Taala  sood  Ko  Mita’ta  Hai  Aur  sadqe  Ko  Badhata  Hai’  Aur  Allah  Taala  Kisi  Nashukre  Aur  Gunahgaar  Se  Mohabbat  Nahi  Karta.  D.(AAYAT NO 4) Beshak  Jo  Log  Imaan  Ke  Saat  (Sunnat  Ke  Mutabiq)  Naik  Kaam Karte  Hain’  Namazo  Ko  Khayam  Karte  Hain’  Aur  Zakat  ada Karte  Hai’  Inka  ajar  Inke  Rab  Taala  Ke  Pass  Hai’  Inpar  Na  To  Koi  Khauf  Hai’  Na  Udaasi  Aur  (Na) Gham.  

E.(AAYAT NO 5) Aaye  Imaan  Walo !  Allah  Taala  Se  Daro  Aur  Jo  Sood  Baaqi  Reh’gaya  Hai  Wo  Chordo’  Agar  Tum  Sach  Much  Imaan  wale  Ho. 

F.(AAYAT NO 6) Aur  Agar  Aisa  Nahi  Karte  To  Allah  Taala  Se  Aur  Iske  Rasool  Se  Ladhne (Jung) Ke  Liye  Taiyyar  Hojao’  Haan  Agar  Tauba  Karlo  To  Tumhara  asal  Maal  Tumhara  Hi  Hai’  Na  tum  Zulm  Karo  Na  tumpar  Zulm  Kiyajaye.  

G.(AAYAT NO 7) Aur  Agar  Koi Tangi  Wala Ho To  Ise  Asaani  Tak  Mohlat  Deni  chahiye  Aur  Sadqa  Karo  To  Tumhare  Liye  Bohat  Hi  Behtar  Hai’  Agar  tum  Me  Ilm  Ho.  

H.(AAYAT NO 8) Aur  Us  Din  Se  Daro  Jis  Me  Tum  sab  Allah  Tala  Ki  Taraf  Lautae  Jaoge  Aur  Har  Shaqs  Ko  Iske  Amal  Ka  Pura  Pura  Badla  Diya  Jayega  Aur  Unpe  Zulm  Nahi  Kiya  Jayega. 

ABOUT US:

Title:Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 06 With Urdu Hindi Tarjuma
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi
o

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply