Sayaqool Para 2 Ruku 14 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation.

kahoallahekhai
4 Min Read

Sayaqool Para 2 Ruku 14 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Sayaqool Para 2 Ruku 14 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {02}.

RUKU NO:- {14}.

AAYAT’EN:- {04}.

A.(AAYAT NO1) Aur  Jab  Tum  Apni  Aurtao  Ko  Talaq  Do  aur  Wo Apni  Apni  Uddat  Puri  Karle  To  Inhe  Unke  Qawindao  Se  Nikah  Karne  Se  Na  Ruko  Jab  Tak  Wo  Aapas  Me  Dastoor  Ke  Mutabiq  Razamand  Ho’  Ye  Nasihat  Unhe  Ki  Jaati  Hai  Jinhe  Tum  Me  Se  Allah  Taala  Par  Aur  qayamat  Ke  Din  Par  Yaqin  Wo  Imaan  Ho’  Isme  Tumhari  Behtareen  Safayi  Aur  Pakizgi  Hai  Allah  Taala  Jaanta  Hai  Aur  Tum  Nahi  Jaante.

 B.(AAYAT NO2)  Maa’en  Apni  Aulaad  Ko  Do  Saal  Kaamil  Doodh  Pilaye  (hukum)  Us  Shaqs  Ke  Liye  Hai  Jo  Puri  Muddat  Tak  Doodh  Pilwana  Chahe  Aur  Doodh  Pilane  Wali  Maa’o  Ka  Khana  AUR  Kapda  Dastoor  Ke  Mutabiq  Baap  Ke  Zimme  Hoga  Har  Shaqs  Ko  Itni  Hi  Takleef  Di  Jaati  Hai  Jitni  Uski  Taaqat  Ho  Maa  Ko  Uske  Bacche  Ki  Wajah  Se  Ya  Baap  Ko  Uski  Aulaad  Ki  Wajah  Se  Koi  Takleef  Na  Pohnchaya  Jaye  Wars  Par  Bhi  Is’si  Jaisi  Zimmedari  Hai’  Phir  Agar  Dono  (Yani Maa  Baap)  Apni  Raza  Mandi  Aur  Bahami  Mashware  Se  Doodh  Chudwana  Chahe  To  Dono  Par  Kuch  Gunah  Nahi  Aur  Agar  Tumhara  Irada  Apni  Aulaad  Ko  Doodh  Pilane  Ka  Ho  To  Bhi  Tum  Par  Koi  Gunah  Nahi  Jab  Ke  Tum  Inko  Mutabiq  Dastoor  Ke  Jo  Dena  Ho  Wo  Unke  Hawale  Kardo’  Allah  Taala  Se  Darte  Raho  Aur  Jante  Raho  Ke  Allah  Taala  Tumhare  Aamal  Ki  Dekh  Bhal  Karraha  Hai.

C.(AAYAT NO 3) Tum  Me  Se  Jo  Log  Fout  Hojaye  Aur  Biwiya  Chord  Jaye ‘  Wo  Aurte  Apne  aapko  Char  Mahine  Aur Das Din  Uddat  Me  Rakhe’  Phir  Jab  Muddat  Qatam  Karlen  To  Jo  Acchayi  Ke  saat  (Yani Nikah) Wo Apne  Liye  Karle  Isme  Tum  Par  Koi  Gunah  Nahi  Aur  Allah  Taala  Tumhare  Har  Amal  Se  Qabardar  Hai.  

D.(AAYAT NO 4)  Tum  Par  Isme  Koi  Gunah  Nahi  Ke  Tum  Isharatan  In  Aurtao  Se  Nikah  Ki  Baat  Kaho’  Ya  Apne  Dil  me  Poshida  Irada  Karo’  Aur  Allah  Taala  Ko  Ilm  Hai  Ke Tum  Zaroor  Unko  Yaad  Karoge’  Lekin  Tum  Unse  Poshida  Waade  Na  Karlo  Haan  Ye  aur  Baat  Hai  Ke  Tum  Bhali  Baat  Bola  Karo.Aur  Aqad  nikah  Jab  Tak  Ke  Uddat  Qatam  Na  Ho  Jaye  Puqta  Na  Karo’  Jaan  Rakho  Ke  Allah  Taala  Ko  Tumhare  Dil’o  Ki  Baat’o  Ka  Bhi  Ilm  Hai ‘  Tum  Isse  Khauf  Khaate  Raha  Karo  Aur  Ye  Bhi  Jaan  Rakho  Ke  Allah  Taala  Baqshish  Aur  Haleem  wala  Hai.

ABOUT US:

Title: Sayaqool Para 2 Ruku 14 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation.
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply