Para 1 Ruku 13 | Surah Al Baqarah Ruku 13 With Urdu And Hindi Tarjuma And Translation

kahoallahekhai
4 Min Read

Para 1 Ruku 13 | Surah Al Baqarah Ruku 13 With Urdu And Hindi Tarjuma And Translation.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Para 1 Ruku 13 | Surah Al Baqarah Ruku 13 With Urdu And Hindi Tarjuma And Translation.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {01}.

RUKU NO:- {13}.

AAYAT’EN:- {09}.

A(AAYAT NO1) Aaye  Imaan  Waalo  !  Tum  (Nabi S.A.W  Ko)  Ra’Ana”  Na  Kaha  Karo’  Balke  “Anzarna”  Khao  Yani  Hamari  Taraf  Dekhiye  Aur  Sunte  Raha  Karo  Aur  Kafero  Ke  Liye  Kafero  Ke  Liye  Dardnaak  Azaab  Hai. B(AAYT NO2)  Na  To  Ehle  Kitab  Ke  Kafer  Aur  Na  Mushrikeen  Chahte  Hai  Ke  Tum  Par  Tumhre  Rab  Ki  Koi  Bhalayi  Nazil  Ho  (Inke  Is  Hasad  Se  Kya  Hua)  Allah  Taala  Jise  Chahhe  Apni  Rehmat  Qhusisiyat  Se  Ataa  Farmaye  Allah  Taala  Bade  Fazal  Wala  Hai. 

C(AAYAT NO 3) Jis Ayat  Ko  Hum  Mansooq  Karde  Ya  Bhala  De  Isse  Behtar  Ya  Is  Jaisi  Aur  Late  Hai  Kya  Tu  Nahi  Janta  Ke  Allah  Taala  Har  Cheez  Par  Qhadir  Hai. 

D(AAYAT NO4)  Kya  Tujhe  Ilm  Nahi  Ke  Zameen  Wo  Aasmaan  Ka  Maalik  Allah  Hi  Hai  Aur  Allah  Ke  Siwa  Tumhara  Koi  Wali  Aur  Madat  Gaar  Nahi.  E(AAYAT NO5)  Kya  Tum  Apne  Rasool  Se  Yahi  Puchna  Chahte  Ho  Jo  Isse  Pehle  Musa  (A.S)  Se  Pucha  Gaya  Tha  (Suno)  Imaan  Ko  Kufr  Se  Badlne  Waala  Seedi  Raah  Se  Bhatak  Jata  Hai.  

F(AAYAT NO6)  In  Ehle  Kitaab  Ke  Aksar  Log  Bawajood  Haq  Waaze  Hojane  ke  Mehez  Hasad  Wo  Bughz  Ki  Bina  Par  Tumhe  Bhi  Imaan  Se  Hata  Dena  Chahte  Hai’  Tum  Bhi  Maaf  Karo  Aur  Choordo  Yaha  Tak  Ke  Allah  Taala  Apna  Hukum  Laye  _  Yaqeenan  Allah  Taala  Har  Cheez  Par  Jhudrat  Rakhta  Hai.


(AAYAT NO7)  Tum  Namaz’e  Qhayam  Rakho  Aur  Zakat  Dete  Raha  Karo  Aur  Jo  Kuch  Bhalayi  Tum  Apne  Liye  Aagy  Bhejo  Ke’  Sab  Kuch  Allah  Ke   Pass  Paa’loge  Be’shak  Allah  Taala  Tumhare  Aamal  Ko  Khoob  Dekh  Raha  Hai.

H( AAYAT NO8)  Ye  Kehte  Hai  Ke  Jannat  Me  Yahood  Wo  Nasara  Ke  Siwa  Aur  Koi  Na  Jayega  Ye  Sirf  Inki  Aarzu’e  Hai  Inse  Kaho  Ke  agar  Tum  Sacche  Ho  To  Koi  Daleel  To  Pesh  Karo. I(AAYAT NO9)  Suno!  Jo  Bhi  Apne  Aap  Ko  Qhuloos  Ke  Saat  Allah  Ke  aagy  Jhuka  De  Be’Shak  Ise Iska  Rab  Pura  Badla  Dega  Ispar  Na  To  Koi  Khof  Hoga  Na  Gham  Aur  Na  Udaasi.

ABOUT US:

Title: Surah Al Baqarah Ruku 13 With Urdu And Hindi Tarjuma And Translation.
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studio

Follow, Subscribe and Join Our Channels, Pages, and Groups For The Latest Updates, Latest News, Latest Quran Videos, Photos, and For Much More.

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply