Para 1 Ruku 12 | Surah Al Baqarah Ruku 12 With Urdu-Hindi Tarjuma and Translation

kahoallahekhai
4 Min Read

Para 1 Ruku 12 | Surah Al Baqarah Ruku 12 With Urdu-Hindi Tarjuma and Translation.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Para 1 Ruku 12 | Surah Al Baqarah Ruku 12 With Urdu-Hindi Tarjuma and Translation.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {01}.

RUKU NO:- {12}.

AAYAT’EN:- {7}

A(AAYAT NO1)  (Aaye Nabi) Aap  Keh  dijiye  Ke  jo  Jibraeel  Ka  Dushman  Ho  Jis  Ne  Aap  Ke  Dil  Par  Paigham E Bari’taala  Utara  Hai  Jo  Paigham  In  Ke  Pass  Ki   Kitaab  Ki  Tasdeeq  Karne  Wala  Aur  Momino  Ko  Hidayat  Aur  khushkhabri  Dene  Wala  Hai. B(AAYAT NO2)  (TO Allah Bhi Is Ka Dushman Hai)  Jo  Shaqs  Allah  Ka Aur  Is  Ke  Farishtao  Aur  iske  Rasool’o  Aur  Jibraeel  Aur  Mikaeel  Ka  Dushman  Ho Aaise  Kafero  Ka  Dushman  Khud  Allah  Hai. C( AAYAT NO 3)  Aur  Yaqeenan  Hum Ne Aapki  Taraf  Raushan  Daleel’en  Bheji  Hai  Jinka  Inkaar  Siwaye  Badkarao  Ke  Koi  Nahi  Karta.


D
(AAYAT NO 4) Ye  Log  Jab  Kabhi  Koi  Ehed  Karte  Hai  To  Inki  Ek  Na  Ek  Jamat  Use  Tod  Deti  Hai’  Balke  Unme  Se  Aksar  Imaan  Se  Khali  Hai.

E(AAYAT NO 5)  Jab  Kabhi  Inke  Pass  Allah  Ka  Koi  Rasool  Inki  Kitaab  Ki  Tasdeeq  Karne  Wala  Aaya’  Un  Ehle  Kitaab  ke  Ek  Firqe  Ne  Allah  Ki  Kitaab  Ko Is  Tarha  Peet  Piche  Daal  Diya  Goya  Jante  Hi  Na  The.

F(AAYAT NO 6)  Aur  Is  Cheez  Ke  Peeche  Laggaye  Jisse  Shaiytaan  (Hazrat) Suleman  Ki  Hukumat  Me  Padhte  The’  Suleman  Ne  To  Kufr  Nahi  Kiya  Tha’  Balke  Ye  Kufr  Shaiytaano  Ka  Tha’  Wo  Logao  Ko  Jaadu  Sikhaya  Karte  The’  Aur  Baabul  Me  Haarut  Maarut  Do  Farishtao Par  Jo  Utara  Gaya  Tha’  Wo  Doono  Bhi  Kisi  Shaqs  Ko  Is  Waqt  Tak  Nahi  Sikhate  the  Jab  Tak  Ye  Na  Kehde  Ke  Hum  To  Ek  Aazmaish  Hai  To  Kufr  Na  Karo’  Phir  Log  Inse  Wo  Seekhte  jisse  Khawind  Aur  Biwi  Me  Judaai  Daalde  Aur  Darasal  Wo  Baghair  allah  Taala  Ki  Marzi  Ke  Kisi  Ko  Koi  Nuqsaan  Nahi  Pohncha  Sakte’  Ye  Log  Wo  Seekhte  Hai Jo Inhe  Na Nuqsaan  Pohnchaye  Aur  Na  Nafah  Pohncha Sake’  Aur  Wo  Bil’yaqeen  Jante  Hai  Ke  Is  Ke  Lene  Waale  Ka  Aaqhirat  Me  Koi  Hissa  Nahi’  Aur  Wo  Bad’tareen  Cheez  Hai  Jis  Ke  Badle  Wo  Apne  Aap  Ko  Farooqt  Karrahe  Hai’  Kaash  Ke  Ye  Jaante  Hote. 

G( AAYAT NO 7)  Agar  Ye  Log  Saahib E Imaan  Muttaqi  Ban  Jate  To  Allah  Taala  Ki  Taraf  Se  Behtareen  Sawab  Inhe  Milta  Agar  Ye  Jante  Hote.

  ABOUT US:

Title: Surah Al Baqarah Ruku 12 With Urdu-Hindi Tarjuma and Translation.
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studio

Follow, Subscribe and Join Our Channels, Pages, and Groups For The Latest Updates, Latest News, Latest Quran Videos, Photos, and For Much More.

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply