Sayaqool Para 02 Ruku 03 | Surah Baqarah Ruku 19 With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation

kahoallahekhai
3 Min Read

Sayaqool Para 02 Ruku 03 | Surah Baqarah Ruku 19 With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Sayaqool Para 02 Ruku 03 | Surah Baqarah Ruku 19 With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {02}.

RUKU NO:- {03}.

AAYAT’EN:- {11}.

A.(AAYAT NO1)  Aaye   Imaan  Walo  !  Sabar  Aur  Namaaz  Ke  Zariye  Madat  Chaho ‘  Allah  Taala  Sabar  Waalo  Ka  Saath  Deta  Hai. B.(AAYAT NO2) Aur  Allah  Taala  Ki  Raah  Ke  Shaheed”o  Ko  Murda  Mat  Kaho  Wo  Zinda  Hai’  Lekin  Tum  Nahi  Jaante.  C.(AAYAT NO3) Aur  Hum  Kisi  Na  Kisi  Tarha  Tumhari  Aazmaeesh  Zaroor  Karinge’  Dushman  Ke  Dar  Se’  Bhook  Piyaas  Se’  Maal  Wo  Jaan  Aur  Phalao  Ki  Kami  Se  Aur  In  Sabar  Karne  Walao  Ko  Khushkhabri  Dedijiye. 

D.(AAYAT NO4) Kisiko  Jab  Kabhi  Koi  Musibat  Aati  Hai  To  Kehdiya  Karte  Hai  Ke  Hum  To  Khud  Allah  Taala  Ki  Milkiyat  Hai  Aur  Hum  Iski   Taraf  Lautne  Waale  Hai.

E.(AAYAT NO 5) Inpar  Inki  Rab  Ki  Nawazishe  aur  Rehmate  Hai  Aur  Yahi  Log  Hidayat  Yafta  Hai. F.(AAYAT NO6)  Safa  Aur  Marwa  Allah  Taala  Ki  Nishaniyao  Me  Se  Hai’  Isliye  Bait’ulla  Ka  Hujj  Wo  Umrah  Karne  Wale  Par  Inka  taouf  Karlene  Me  Bhi  Koi  Gunah  Nahi  Apni  Khushi  Se  Bhalayi  Karne  Walao  Ka  Allah  Qadardaan  Hai  aur  Inhe  Khoob  janne  Wala  Hai. 

 G.(AAYAT NO 7) Jo  Log  Hamari  Utaari  Hui  Daleel’o  Aur  Hidayat  Ko  Chupate  Hai  Bawajood  Ye  Ke  Hum  isse  Apni  Kitaab  Me  Logao  Ke  Liye  Bayan  Kar  Chuke  Hai  Inlogao  Par  Allah  Ki  aur  Tamaam  Lanat  Karne  Walao  ki  Laanat  Hai.

H.(AAYAT NO 8) Magar  Wo  Log  Jo  Tauba  Karle  Aur  Islah  Karle  Aur  Bayan  Larden  To  Mai  Inki  Tauba  Qabool  Karleta  Hu  Aur  Mai  Tauba  Qabool  Karne  Wala  aur  Rehem  Wo  Karam  Karne  Wala  Hu. I.(AAYAT NO 9)  Yaqeenan  Jo  Kuffar  Apne  Kufr  Me  Hi  Marjaye’  In  Par  Allah  Taala  Ki’  Farishtao  Ki  Aur  Tamaam  Logao  Ki  lanat Hai. 

J.(AAYAT NO 10)  Jis  Me  Ye  Hamesha  Rahinge’  Na  Inse  Azaab  Halka  Kiya  Jayega  Aur  Na  Inhe  Dheel  Di  Jayegi. K.(AAYAT NO 11) Tum  Sab  Ka  Mabood  Ek  Hi  Mabood Hai’  Iske  Siwa  Koi  Mabood  Bar’Haq  Nahi  Wo  Bohat  Rehem  Karne  Wala  Aur  Bada  Meherbaan  Hai.

  ABOUT US:

Title: Sayaqool Para 02 Ruku 03 With Urdu-Hindi TARJUMA Translation
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply