Sayaqool Para 2 Ruku 12 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation

kahoallahekhai
3 Min Read

Sayaqool Para 2 Ruku 12 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Sayaqool Para 2 Ruku 12 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {02}.

RUKU NO:- {12}.

AAYAT’EN:- {07}.

A.(AAYAT NO 1)  Aapse  Haiz  Ke  Bare  Me  Sawal  Karte  Hai’  Kehdijiye  Ke  Wo  Gandagi  Hai’  Halat e Haiz  Me  Aurtao  Se  Alag  Raho’  Aur  Jab  Tak  wo  Paak  Na  Hojaye  Unke  qareeb  Na  Jao’  Haan  wo  paak  Hojaye  To  Inke  Pass  Jao  Jaha  Se  allah  Ne  Tumhe  Ijazat  Di  Hai  Allah  Tauba  Karne  walao  Ko  Aur  Paak  Rehne  walao  Ko  Pasand  Farmata  Hai.  B.(AAYAT NO2) Tumhari  Biwiya  Tumhari  Khetiya  Hai’  Apni  Khetiyao  Me  Jis  Tarha  Chaho  Aao  Aur  Apne  Liye  (Naik Aamal)  Aagy  Bhejo  Aur  Allah  Taala  Se  Darte  Raha  Karo  Aur  Jaan  Rakho  Ke  Tum  Is’se  Milne  waale  Ho  Aur  Imaan  Waalao  Ko  Khushkhabri  sunadijiye.

C.(AAYAT NO 3)Aur Allah  Taala  Ko  Aapni  Khasmao  Ka  (is tarha ) Nishana Na Banao ke  bhalayi  Aur Parhezgaari  Aur Logao Ke Darmiyan Ki Islah  Ko Chorbaitho  Au Allah  Taala  Sunne  Waala  Janne Waala  Hai.

D.(AAYAT NO 4) Allah  Taala  Tumhe  Tumhari  un  Qasmao  Par  Na  Pakdega  Jo  Poqta  Na  Ho  Haan  Uski  Pakad  Us  Cheez  par  Hai  Jo  Tumhare  Dil’o  Ka  Faal  Ho’  Allah  Taala  Baqashne  Waala  aur  Bardabar  Hai. E.(AAYAT NO 5) Jo  Log  Apni  Biwiyao  Se  (Talluq  Na Rakhne Ki)  Qasme  Khaye’  Unke  Liye  Chaar  Mahine  Ki  Muddat  Hai’  Phir  Agar  Wo  Laut  Aaye  To  Allah  Taala  Bhi  Baqashne  Wala  meherbaan  Hai.  F.(AAYAT NO 6) Aur  Agar  Talaq  Ka  Hi  Qasd  Karle  To  Allah  Taala  Sunne  Wala  Janne  waala  Hai. 

G.(AAYAT NO7) Talaq  Wali  aurte  Apne  Aapko  Teen  Haiz  Tak  Roke  Rakhe’  Inhe  Halal  Nahi  Ke  Allah  Ne  Inke  Rehem  Me  Jo  Paida  Kiya  Ho  Ise  Chupaye’  Agar  Inhe  Allah  Taala  Par  Aur  Qayamat  Ke  Din  Par  Iman  ho’  Inke  Qawind  Is  Muddat  Me  Inhe  Lauta  Lene  Ke  Pure  Haqdar  Hai  Agar  Inka  Irada  Islaah  Ka  Ho’  Aur  Aurtao  Ke  Bhi  Waise  Hi  Haq  Hai  Jaise  Un  Par  Mardao  Ke  Hai  Acchayi  Ke  Saat’  Haan  Mardao  Ko Aurtao  Par  fazilat  Hai  Aur  Allah  Taala  Ghalib  Hai  aur  Hikmat  waala  Hai.

ABOUT US:

Title:Sayaqool Para 2 Ruku 12 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply