Sayaqool Para 2 Ruku 6 | Surah Baqarah Ruku 22 With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation

kahoallahekhai
3 Min Read

Sayaqool Para 2 Ruku 6 | Surah Baqarah Ruku 22 With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Sayaqool Para 2 Ruku 6 | Surah Baqarah Ruku 22 With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {02}.

RUKU NO:- {06}.

AAYAT’EN:- {06}.

A.(AAYAT NO 1)  Saari  Acchayi  Mashrik  Wo  Maghrib  Ki  Taraf  Muh  karne  Me  Hi  Nahi  Balke  Haqiqatan  accha  Wo  Shaqs  Hai  Jo  Allah  Taala  par’  Qayamat  Ke  Din  Par’  Farishtao  Par ‘  Kitab  Allah  Par  Aur  Navbiyao  Par  Imaan  Rakhne  Wala  Ho’  Jo  Maal Se  Mohabbat  Karne  Ke  Bawajood  Qarabat  Darao ‘  Yatimao’  Miskeeno’  Musafiro’  Aur  Sawal  Karne  Walao  Ko  De’  Ghulamao  Ko  Azaad  Kare ‘  Namaz  Ki  Pabandi  Aur Zakat  Ki  adaygi  Kare’  Jab  waada  Kare  Tab  Is’se  Pura  Kare’  Tangdasti  Dukh  Dard  Aur  Ladai  Ke  Waqt  Sabar Kare’  Yahi  Sacche  Log  Hai  Aur  Yahi  Parhezgaar  Hai.

B.(AAYAT NO 2) Aaye  Imaan  walo !  Tum  Par  Maqtulao  Ka  Qassas  Lena  Farz  Kiya  Gaya  Hai’  Azaad  Azaad  Ke  Badle  Ghulaam  Ghulaam  Ke  Badle’  Aurat  Aurat  Ke  Badle’   Haan  Jis  Kisi  Ko  Iske  Bhai  Ki  Taraf  Se  Kuch  Maafi  De  Di  Jaye  Ise  Bhalayi  Ki  Ittebaa Karni  Chahiye  Aur Aasani  Ke  Saath  Det  Adaa  Karni  Chahiye’  Tumhare  Rab  Ki  Taraf  Se  Ye  Taqfeef  Hai  Aur  Rehmat  Hai  Iske  Baad  Bhi  Jo  Sarkashi  Kare  Ise  Dard  Naak  azaab  Hoga.  C. (AAYAT NO3)  Aqalmando !  Qasas  Me  Tumhare  Liye  Zindagi  Hai  Is  Baa’as  Tum  (Qatal e Na  Haq  Se)  Ruko  Ge.

D.(AAYAT NO4)  Tum  Par  Farz  Kardiya  Gaya  Hai  Ke  Jab  Tum  Me  se  Koi  MarneLage  Aur  Maal  Chord  Jata  Ho  To  Apne  Maa  Baap  Aur  Qarabat  Darao  Ke  Liye Acchayi  Ke  Saat  Wasiyat  Karjaye  Parheez garao  Par  Ye  Haq  Aur  Sabit  Hai.  

E.(AAYAT NO 5)  Ab  Jo  Shaqs  Ise  Sunne  Ke  Baad  Badal  De  Is  Ka  Gunah  Badalne  Wale  Par  Hi  Hoga’  Waqayi  Allah  Taala  Sunne  Wala  Aur  Janne  Waala  Hai. F.(AAYAT NO 6)  Haan  Jo  Shaqs Wasiyat  Karne  Wale  Ki  Jaanib  Daari  Ya  Gunah  Ki  Wasiyat  Kardene  Se  Dare  Pas  Wo  Inme  Aapas  Me  Islah  Kara  De  To  Is  Par  Gunah  Nahi’  Allah  Taala  Baqashne  Wala  Meherbaan  Hai.

ABOUT US:

TitleSayaqool Para 2 Ruku 6 | Surah Baqarah Ruku 22 With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply