Para 1 Ruku 15 | Surah Al Baqarah Ruku 15 With Urdu And Hindi Tarjuma And Translation

kahoallahekhai
4 Min Read

Para 1 Ruku 15 | Surah Al Baqarah Ruku 15 With Urdu And Hindi Tarjuma And Translation.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Para 1 Ruku 15 | Surah Al Baqarah Ruku 15 With Urdu And Hindi Tarjuma And Translation.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {01}.

RUKU NO:- {15}

AAYAT’EN:- {12}.

A(AAYAT NO 1)  Aaye  Awlaad  E  Yaqoob  !  Mai  Ne  Jo  Nemat’en  Tum  Par  Inaam  Ki  Hai  Inhe  Yaad  Karo  Aur  Maine  To  Tumhe  Tamaam  Jahano  Par  Fazilat  De  Rakhi  Thi. B(AAYAT NO2)  Is  Din  Se  Daro  Jis  Din  Koi  Nafs  Kisi  Nafs  Ko  Kuch  Faida   Na  Pohncha  Sake  Ga”  Na  Kisi  Shaqs  Se  Koi  Fidiya  Qabool  Kiya  Jayega”  Na  Usse  Koi  Shifa’at  Nafah  Degi”  Na  Inki  Madat  Ki  Jayegi.

C( AAYAT NO3) Jab  Ibraheem  (A.S) Ko  Inke  Rab  Ne  Kayi  Kayi  Batao  Se  Aazmaya   Aur  Inhu  Ne  Sab  Ko  Pura  Kardiya  To  Allah  Ne  Farmaya  Ke  Mai  Tumhe  Logao  Ka  Imaam  Bana  Dunga”  Arz  Karne  Lage  :  Aur  Meri  Awlaad  Ko”  (Allah) Ne  Farmaya  Mera  Waada  Zalimo  Se  Nahi.

(AAYAT NO4)  Humne  Bait’ulla (Kaaba) Ko  Logao  Ke  Liye  Sawab  Aur  Aman  Wo  Amaan  Ki  Jagah  Banayi”  Tum  Muqaam”e  Ibraheem  Ko Jaye”namaz (Namaz  Ki  Jagah)  Muqarrar  Karlo  Humne  Ibraheem (A.S)  Aur  Ismaeel (A.S)  Se  Waada  Liya  Ke  Tum  Mere  Ghar  Ko  Ta’waaf  Karne  Walao  Aur  Itekaaf  Karne  Walao  Aur  Ruku  Sajdah  Karne  Walao  ke  Liye  Paak  Saaf  Rakho.  

E(AAYAT NO5)  Jab Ibraheem Ne  Kaha’  Aaye  Parwardigar  !  Tu  Is  Jageh  Ko  Aman  wala  Shaher  Bana’  Aur  Yaha  Ke  Bashindo  Ko  Jo  Allah  Taala  par  Aur  Qayamat  Ke  Din  Par  Imaan  Rakhne  wale  Ho’  Phalao  ki  Roziya  De_ Allah  Taala  Ne  Farmaya :- Mai  Kafer’o  Ko  Bhi Thoda  Faida  Dunga’  Phir  Inhe  Aag  Ke  Azaab  Ki  Taraf  Be’Bas  Kar  Dunga  (Aur  Wo) Pohnchne  Ki  Jagah  Bohat  Buri  Hai.

F(AAYAT NO6)  Ibraheem (A.S) Aur  Ismaeel (A.S)  Kaaba  Ki  Buniyade  Aur  Dewaare  Uthate  Jaate  The  Aur  Kehte  Jaa  Rahe  The  Ke  Hamare  Parwardigaar  !  Tu  Hume  Qubool  Farma  Tu  Hi  Sunne  Waala  aur  Janne  Waala  Hai. G(AAYAT NO7)  Aaye  Hamare  Rab  !  Hume  apna  Farmabardar  Banale  Aur  Hamari  Awlaad  Me  Se  Bhi  Ek  Jamaat  Ko  Apni  Etaat  Guzaar  Rakh  Aur  Hume  Apni  Ibadat’e  sikha  Aur  Hamai  Tauba  qabool  Farma’  Tu  Tauba  Qabool  Farma  Ne  Waala  Aur  Rehem  Wo  Karam  Karne  Wala  Hai.

H(AAYAT NO8)  Aaye  Hamare  Rab  !  Inhi  Me  Se   RAsool  Bhej”  Jo  Inke  Pass  teri  aayate  Padhe’  Inhe  Kitaab  Wo  Hikmat  Sikhaye  Aur  Inhe  Paak  Kare  Yaqeenan  Tu  Ghalba  Waala  aur  Hikmat  Waala  Hai.

ABOUT US:

Title: Surah Al Baqarah Ruku 15 With Urdu And Hindi Tarjuma And Translation.
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studio

Follow, Subscribe and Join Our Channels, Pages, and Groups For The Latest Updates, Latest News, Latest Quran Videos, Photos, and For Much More.

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply