Para 1 Ruku 16 | Surah Al Baqarah Ruku 16 With Urdu And Hindi Tarjuma And Transletion

kahoallahekhai
5 Min Read

Para 1 Ruku 16 | Surah Al Baqarah Ruku 16 With Urdu And Hindi Tarjuma And Transletion.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Para 1 Ruku 16 | Surah Al Baqarah Ruku 16 With Urdu And Hindi Tarjuma And Transletion.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {01}.

RUKU NO:- {16}

AAYAT’EN:- {12}.

A(AAYAT NO 1) Deen e Ibraheemi  Se  Wahi  Be  Rughbati  Kare  Ga  Jo  Mehez  Be’Waqoof  Ho’  Humne  To  Isse  Duniya  Me  Bhi  Burgazida  kya  tha  Aur  Aqirat  Me  Bhi  Wo  Neko” Karo  Me  Se  Hai. B(AYAT NO 2) Jab  Kabhi  Bhi  Inhe  Inke  Rab  Ne  Kaha’  Farmabardaar  Ho  Ja’  Inhu  Ne  Kaha’  Maine  Rabbul  Alameen  Ki  Farmabardari  Ki. C(AAYAT NO 3) Iski  Wasiyat  Ibraheem  aur  Yaqoob  Ne  Apni  Awlaad  Ko  Ki  Ke  Hamare  Baccho !  Allah  Taala  Ne  Ne  Tumhare  Liye  Is  Deen  Ko  Pasand  Farma’liya  Hai  Khabardar Hojao! Musalman  Hi  Marna.

D(AAYAT NO 4) Kya  (Hazrat)  Yaqoob  Ke  Inteqal  Ke  Waqt  Tum  Maujood  The?  Jab  Inhu  Ne  Apni  Awlaad  Ko  Kaha  Ke  Mere  Baad  Tum  Kis  Ki  Ibaadat  Karo  Ge ?  To  Sab  Ne  Jawab  Diya  Ke  Aap  Ke Mabood  Ki  Aur  Aap  Ke  Aabao Ajdaad  Ibraheem (A.S)  Ke  Mabood  Ki  Jo  Mabood  Ek  Hi  Hai  Aur  Hum  Iske  Farmabardaar  Rahenge. E(AAYAT NO 5) Ye  JAmaat  To  Guzar  Chuki”  Jo  Inhu  Ne  Kya  Wo  Inke  Liye  Hai  Aur  Jo  Tum  Karo  Ge  Tumhare  Liye  Hai-  Inke  Aamal  Ke  Baare  Me  Tum  Nahi  Puche  Jaoge.

F (AAYAT NO6) Ye  Kehte  Hai  Ke  Yahood  Wo  Nasara  Banjao  To  Hidayat  Pa’o  Ge-  Tum  Kaho  Balke  Saheeh  Raah  Par  Millat e Ibraheemi  waale  Hai’  Aur Ibraheem  Qhalis  Allah  Ke  Prustaar  The  Aur  Mushrik  Na  The.  

G(AAYAT NO7) Aaye  Musalmano !  Tum  Sab  Kaho  Ke  Hum  Allah  Par  Imaan  Laye  Aur  Is  Cheez  Par  Bhi  Jo  Hamari  Taraf  Utaari  Gayi  Aur  Jo  Cheez  Ibraheem  Ismaeel  Ishaq  Yaqoob  (A.S) Aur  Inki  Awlaad  Par  Utaari  Gayi  Aur  Jo  Kuch  Allah  Ki  Janib  Se  Musa  Aur  Isa (A.S)  Aur  Dusre  Ambiya  (A.S)  Ku Di Gayi.- Hum  Inme  Se  Kisi  Ke  Darmiyan  Faraq  Nahi  Karte  Hum  Allah  Ke  Farmabardar  Hai.

(AAYAT NO 8)  Agar  Wo  Tum  Jaisa  Imaan  Layen  To  Hidayat  Payenge’  Aur  Agar  Muh  Modhe  To  Wo  Sareeh  Iqtelaaf  Me  Hai  Allah  Taala  Inse  Anqareeb  Aap  Ki  Kifayat  Karega  Aur  Wo  Khoob  Sunne  Aur  Janne  waala  Hai. I (AAYAT NO 9) Allah  Ka  Rang  Eqtiyaar  Karo  Aur  allah  Taala  Se  Accha  Rang  Kis  Ka  Hoga ? Hum  To  Iski  Ibaadat  Karne  Waale  Hai. J (AAYAT NO 10)  Aap  Kehdijiye  Kya  Tum  Hum  Se  Allah  Ke  Baare  Me  Jhagad’te  Ho  jo  Hamara  Aur  Tumhara  Rab  Hai’  Hamare  Liye  Hamare  Aamaal  hai  aur Tumhare  Liye  Tumhare  Aamal’  Hum  To  Iske  Liye  Muqhlis  Hai.

K(AAYAT NO 11)  Kya  Tum  Kehte  Ho  Ke  Ibraheem  Aur  Ismaeel  Aur  Ishaq  Aur  Yaqoob (A.S)  Aur  Inki  Awlaad Yahoodi  Ya Nasrani  The ?  Kehdo  Kya  Tum  Ziyada  Jaante  Ho’  Ya  allah  Taala ?  allah  Ke  Pass  Shahadat  Chupane  Waale  Se  Ziyada  Zaalim  Kon  Hai ?  Aur  Allah  Tumhare  Kamao  Se  Ghafil  Nahi. L( AAYAT NO 12) Ye  Ummat  Hai  Jo  GUzar  Chuki’  Jo  Unhu  Ne  Kiya  Unke  Liye  Hai  Aur  Jo  Tum  Ne  Kya  Tumhare  Liye’  Tumhare  se Inke  Amaal  Ke  Baare  Me  Sawal Nahi  Kiya  Jayega.

ABOUT US:

Title: Surah Al Baqarah Ruku 16 With Urdu And Hindi Tarjuma And Transletion.
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studio

Follow, Subscribe and Join Our Channels, Pages, and Groups For The Latest Updates, Latest News, Latest Quran Videos, Photos, and For Much More.

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply