Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 02 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

kahoallahekhai
3 Min Read

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 02 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 02 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {03}.

RUKU NO:- {2}.

AAYAT’EN:- {4}

A.(AAYAT NO 1) Aaye  Imaan  Waalo !  Jo  Humne  Tumhe  De  Rakha  Hai  Isme  Se  Kharch  Karte  Raho  Isse  Pehle  Ke  Wo  Din  Aaye  Jis  Na  Tijarat  Hai  Na  Dosti  AUR NA SShafa’at  Aur  Kafer  Hi  Zalim  Hai’ B.(AAYAT NO 2) Allah  Taala  Hi  Mabood  E Bar’haq  Hai  Jiske  Siwa  Koi  Mabood  Nahi  Jo  zinda  Aur  Sabko  Thamne  waala  Hai’  Jise  Na  Oung  Aaye  Na  Neend’  Iski  Milkiyat  Me  Zameen  Aur  Aasmano  Ki  Tamaam  Cheeze  Hai’  Kon  Hai  Jo  uski  Ijazat  Ke  Baghair  Uske  Saamne  Shafa’at  Kar  Sake’  Wo  Janta  Hai  Jo  Inke  Saamne  Hai  Aur  Jo  Inke  Peeche  Hai  Aur  Wo  Iske  Ilm  Me  Se  Kisi  Cheez  Ka  Ehata  Nahi  Karsakte  Magar  Jitna  Wo  Chahta  Hai’  Uski  Kursi  Ki  Wasa’at  Ne  Zameen  Wo  Aasman  Ko  Ghair  Rakha  Hai  Aur  Allah  Taala  Inki  Hifazat  Se  Na  Thakta  Aur  Na  Uktata  Hai’  Wo  To  Bohat  Buland  Aur  Bohat  Bada  Hai.

 C.(AAYAT NO 3) Deen  Ke  Baare  Me  Koi  Zabardasti  Nahi’  Zalalat (Saaf Taur Par) Raushan  Ho  chuki  Hai’  Isliye  Jo  Shaqs  Allah  Taala  Ke  Siwa  Dusre  Maabod’o  Ka  Inkaar  Kar  Ke  Allah  Taala  Par  Imaan  Laye  Usne  Mazbood  Kade  Ko  Thaam  Liya’  Jo  Kabhi  Na  Tootega  Aur  Allah  Taala  Sunne  waala’  Janne  Waala  Hai.

D.(AAYAT NO 4) Imaan  Laane  Waalao  Ka  Kaarsaaz  Allah  Khud  Hai’  Wo  Inhe  andherao  Se  Raushni  Ki  Taraf  Nikal  Le  Jata  Hai’  Aur  Kafer’o  Ke  Auliya  Shaiytan  Hai’  Wo  Inhe  Raushni  Se  Nikal  Kar  Andherao  Ki  Taraf  Le  Jate  Hai’  Ye  Log  Jahannumi  Hai  Jo  Hamesha  Isi  Me  Pade  Rahinge.

ABOUT US:

Title:Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 02 With Urdu Hindi Tarjuma
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi
o

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply