Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 03 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

kahoallahekhai
3 Min Read

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 03 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 03 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {03}.

RUKU NO:- {3}.

AAYAT’EN:- {3}

A.(AAYAT NO 1) Kya  Tune  Isse  Nahi  Dekha  Jo  Saltanat  Paa  Kar  Ibraheem (A.S)Se  Iske  Rab  Ke  Baare  Me  Jhagad  Raha  Tha’  Jab  Ibraheem (A.S) Ne  Kaha  Ke  Mera  Rab  To  Wo  Hai  Jo  Jalata  Hai  Aur  Maarta  Hai’  Wo  Kehne  Laga  Mai  Bhi  Jalata  Hu  Aur  Maarta  Hu’  Ibraheem (A.S) NE  Kaha  Allah  Taala  Suraj  Ko  Mashriq  Ki  Taraf  Se  Le  Aata  Hai  Tu  Ise  Maghrib  Ki  Janib  se  Le  Aa’  Aab  To  Wo  Kafer  Bhunchka  (Bhaukla)  Gaya’  Aur  Allah  Taala  Zalimo  Ko  Hidayat  Nahi  Deta.  

B.(AAYAT NO 2) Ya  Is  Shaqs  Ki  Manind  Ke  Jiska  Guzar  Us  Basti  Par  Hua  Jo  Chat  Ke  Bal  Undhi  Padhi  Hui  Thi’  Wo  Kehne  Laga  Inki  Mout  Ke  Baad  Allah  Taala  Inko  Kiss  Tarha  Zinda  Karega ?  To  Allah  Taala  Ne  Uski  Rooh  Qabz  Karli  Sao  saal  Ke  Liye’  Phir  Use  Uthaya’  Pucha  Kitni  Muddat  Tujh  Par  Guzri ?  Kehne  Laga  Ek  Din  Ya  Din  Ka  Kuch  Hissa’  Farmaya  Balke  Tu  Sao  Saal  Tak (Sote)  Raha’  Phir  Ab  Tu  Apne  Khane  Peene  Ku  Dekh  Ke  Bikul  Kharaab  Nahi  Hua  Aur  Apne  Ghade  Ku  Bhi  Dekh’ (Jo  Mara  Pada Tha)  Hum  Tujhe  Logao  Ke  Liye  Ek  Nishani  Banate  Hai  Tu  Dekh  Ke  Hum  Haddiyao  Ko  Kis  Tarha  Uthate  Hai’  Phir  In ( Haddiyao ) Par Gosht  Chadiya’ Jab  Ye  Sab  Zahir  Hogaya  To  Kehne  Laga  Ke  Mai  Jaanta  Hu  Ke  Allah  Taala  Har  Cheez  Par  Qhadir  Hai.

C.(AAYAT NO3) Aur  Jab  Ibraheem (A.S)  NE  Kaha  Ke  Aaye  Mere  Parwardigaar !  Mujhe  Dikha  Tu  Murdao  Ko  Kistarha  Zinda  Karega ?  (Janab  Bari  Taala  Ne  ) Farmaya  Kya  TumheImaan  Nahi ?  Jawab  Diya  Imaan To Hai  Lekin  Mere  Dil  Ki  Taskeen  Hojayegi’  Farmaya  Char  Parinde  Lo (PaaL Kar)  Inke  Tukde  Kar  Dalo’  Phir  Har  Pahad  Par  Inka  Ek  Ek  Tukda  Rakhdo  Phir  Inhe  Pukaro’  Tumhare  Pass  Udhte  Hue  Aajainge  Aur  Jaan  Rakho  Ke  Allah  Taala  Ghalib  Hai  aur  Hikmat  waala  Hai.

ABOUT US:

Title:Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 03 With Urdu Hindi Tarjuma
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi
o

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply