Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 07 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

kahoallahekhai
4 Min Read

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 07 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 07 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {03}.

RUKU NO:- {7}.

AAYAT’EN:- {2}

A.(AAYAT NO 1) Aaye  Imaan  Waalo !  Jab  Tum  Aapas  Me  Ek  Dusre  Se  Miaad e Muqarrar  Par  Qarz  Ka  Maamla  Karo  To  Ise  Likh  Liya  Karo’  Aur  Likhne  Waale  Ko  Chahiye  Ke  Tumhara  Apas  Ka  Maamla  Adal  Se  Likhe’  Katib  Ko  Chahiye  Ke  Likhne  Se  Inkaar  Na  Kare  Jaise  Allah  Tala  Ne  Ise  Sikhaya’  Pas  Ise  Bhi  Likhdena  Chahiye  Jis  Ke  Zimme  Haq  ho’  Wo  Likhwaye  Aur  Apne  Allah  Taala  Se  Dare  Jo  Iska  Rab  Hai  Aur  Haq  Me  Se  Kuch  Ghataye  Nahi’ haan  Jis  Shaqs  Ke  Zimme  Haq  Hai  Agar  Wo  Nadaan  Ho  Ya  Kamzor  Ho  Ya  Likhwane  Ki  Taqat  Na  Rakhta  Ho  To  Iska  Wali  (koi Ehem Shaqs)  Adal  Ke  Saat  Likhwa  De  Aur  Apne  Me  Se  Apne  Me  Se  Do  Mard  Gawa  Rakhlo’  Agar  Do  Mard  Na  Ho  To  Ek  Mard  Aur  Do  Aurte  Jinhe  Tum  Gawaho  Me  Se  Pasand  Karlo’  Taake  Ek  Ki  Bhool  Chuk  Ko  Dusri  Yaad  Dilade  Aur  Gawaho  Ko  Chahiye  Ke  Wo  Jab  Bulaye  Jaye  To  Inkaar  na  Kare  Aur  Qarz  Ko  Jis  Ki  Muddat  Muqarrar  Hai  Qawah  Chota  Ho  Ya  Bada  Likhne  Me  Kahili  Na  Karo’  Allah  Taala  Ke  Nazdeek  Ye  Baad  Bohat  Insaaf  Waali  Hai  Aur  Gawahi  Ko  Bhi  Durust  Rakhne  Wali  Aur  Shak  Wo  Shuba  Se  Bhi  Bachane  Wali  Hai’  haan  Ye  Aur  Baat  Hai  Ke  Wo  Maamla  Naghat  Tijarat  Ki  Shakal  Me  Ho  Jo  Apas  Me  Tum  Len  Den  Karrahe  Ho  To  Tum  Par  Iske  Na  Likhne  Me  Koi  Gunah  Nahi’  Khareed  Wo  faroqt  Ke  Waqt  Bhi  Gawa  Muqarrar  Karliya  Karo’  Aur (Yaad Rakho  Ke)  Na  To  Ikhne  Wale  Ko  Nokhsaan  Pohnchaya  Jaye  Aur  Na  Gawah  Ko  Aur  Agar  Tum  Ye  Karo  To  Ye  Tumhari  Khuli  Nafarmani  Hai’  Allah  Taala  Se  Daro’  Allah  Taala  Tumhe  Taaleem  De  Raha  Hai  Aur  Allah  Taala  Har  Cheez  Ko  Khob  Janne  Waala  Hai.

B.(AAYAT NO 2) Aur  Agar  Tum  Safar  Me  Ho  Aur  Likhne  wala  Na  Pao  To  Rehen  Qabze ( Girwi) Me  Rakhliya  Karo’  Haan  Agar  Apas  Me  Ek  Dusre  Se  Mutmaeen  Ho  To  Jise  Amanat  Di  Gayi  Hai  Wo  Ise  Ada  Karde  Aur  Allah  Taala  Se  Darata  Rahe  Jo Uska  Rab  Hai’  Aur  Gawahi  Ko  Na  Chupao  Aur  Jo  Usse  Chupale  Wo  Gunehgaar  Dil  Waala  Hai’  Aur  Jo  Kuch  Tum  Karte  Ho  Ise  Allah  Taala  Khoob  Janta  Hai.

ABOUT US:

Title:Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 07 With Urdu Hindi Tarjuma
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi
o

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply