Tilkarrusulu Pare 03 Ruku No 11 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

kahoallahekhai@gmail.com
4 Min Read

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku No 11 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

آل عمران

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA {QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku No 11 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

SURAH AAL~E ~IMRAN MADANI HAI ISME 200 AAYATE HAI.

PARA:- {03}.

RUKU NO:- {11}.

AAYAT’EN:- {10}

SHURU KARTA HU ALLAH TAALA KE NAAM SE JO BADA MEHERBAAN NIHAYAT REHEM WALA HAI

A.(AAYAT NO 1) Jo  Log  Allah  Taala  Ki  Aayatao  Se  Kufr  Karte  Hai  Aur  Na  Haq  Nabiyao  Ko  Khatam  Kardalte  Hai  Aur  Jo  Log  Adal  Wo  Insaaf  Ki  Baat  Kahi  Unhe  Bhi  Khatal  Kar’dalte  Hai’  To  Aaye  Nabi !  Inhe  Dardnaak  Azaab  Ki  Khabar  Dedijiye!.  B.(AAYAT NO 2) Inke  Aamal  Duniya  Wo  Aaqirat  Me  Inka  Koi  Madatgaar  Nahi.  C.(AAYAT NO 3) Kya  Aapne  Inhe  Nahi  Dekha  Jinhe  Ek  Hissa  Kittab  Ka  Diya  Gaya  Hai  Wo  Apne  Aapas  Ke  Faislao  Ke  Liye  Allah  Taala  Ki  Kitaab  Ki  Taraf  Bulaye  Jaate  Hai’  Phir  Bhi  Ek  Jamat  Inki  Muh  Phair  Kar  Laut  Jaati  Hai.

D.(Aayat No 4) Iski  Wajah  Inka  Ye  Kehna  Hai  Ke  Hume  To  Gine  Chune  Chand  Din  Hi  Aag  Jalayegi’  Ghadi  Ghadayi (Sonchi Samjhi ) Batao  Ne  Inhe  Inke  Deen  Ke  Baare  Me  Dhoke  Me  Daal  Rakha  Hai.

E.(AAYAT NO 5) Pas  Kya  Haal  Hoga  Jabke  Hum  Inhe  Us  Din  Jama  Karenge ?  Jis  ke  Aane  Me  Koi  Shak  Nahi  Aur  Har  Shaqs( Ko)  Apna  Apna  Kiya (Dhara) Pura  Pura  Diya  Jayega  Aur  Un  Par  Zulm  Na  Kiya  Jayega. 

F.(AAYAT NO 6)  Aap  Kehdijiye  Aye  Allah !  Aaye  Tamaam  Jahanao  Ke  Malik !  Tu  JIse  Chahe  Baadshahi  De  Aur  Jis’se  Chahe  Saltanat  Cheen  Le  Aur  Tu  Jise  Chahe  Izzat  De  Aur   Jise  Chahe  Zillat  De’  Tere  Hi  Haat  Me  Sab  Bhalayiya  Hain’  Be’shak  Tu  Har  Cheez  Par  Qadir  Hai. 

 G.(AAyat no 7) Tu  Hi  Raat  Ko  Din  Me  Daqil  Karta  Hai  Aur  Din  Ko  Raat  Me  Lejata  Hai’  Tu  Hi  Bejaan  Se  Jaandaar  Paida  Karta  Aur  Tu  Hi  Jaandar  Se  Bejaan  Paida  Karta  Hai’  Tu  Hi  Hai  Ke  Jise  Chahta  Hai  Be’shumaar  DeTa  Hai.

H.(AAYAT NO 8) Momino  Ko  Chahiye  Ke  Imaan  Walao  Ko  Chordkar  Kafero  Ko  Apna  Dost  Na  Banao  Aur  Jo  Aisa  Karega  Wo  Allah  Taala  Ki  Kisi  Himayat  Me  Nahi  Magar  Ye  Ke  Inke  Shar  Se  Kisi  Tarha   Bachao  Maqsood  ho’  Aur  Allah  Taala  Khud  Tumhe  Apni  Zaat  Se  Dara  Raha  Hai  Aur  Allah  Taala  Hi  Ki  Taraf  Laut  Jana  Hai.

I.(AAYAT NO 9) Kehdijiye ! Ke  Qawah  Tum  Apne  Seeno (Dil ) Ki  Baate  Chupao  Qawah  Zahir  Karo  Allah  Taala  (Behre haal)  Jaanta  Hai’  Aasmano  Au  zameen  Me  Jo  Kuch  Hai  Sab  Ise  Maloom  Hai  Aur  allah  Taala  Har  Cheez  Par  Qadir  Hai.

J.(AAYAT NO 10) Jis  Din  Har  Nafs  (shaqs) Apni  KI  Hui  Nekiyao  Ko  Aur  Apni  Ki  Hui  Burayi’yo  Ko  Maujood  Paa’lega  Aarzu  Karega  Ke  Kaash !  Iske  Aur  Buraiyao  Ke  Darmiyan  Bohat  Hi  Doori  Hoti   Allah  Taala  Tumhe  Apni  Zaat  Se  dara  raha  Hai  Aur  Allah  Taala  Apne  Bandao  Par  Bohat  Hi  Meherbaan  Hai.

ABOUT US:

Title:Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 11 With Urdu Hindi Tarjuma
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi
o

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply