Sayaqool Para 2 Ruku 10 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation

kahoallahekhai
4 Min Read

Sayaqool Para 2 Ruku 10 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Sayaqool Para 2 Ruku 10 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {02}.

RUKU NO:- {10}.

AAYAT’EN:- {6}.

A.(AAYAT NO 1)  Bani  Israel  Se  Pucho  To’  Ke  Humne  Inhe  Kis  Qadar  Raushan  Nishaniya  Aata  Farmayi  Aur  Jo  Shaqs  Allah  Taala  Ki  Nematao  Ko  Apne  Pass  Pohnch  jane  Ke  Baad  Badal  Dale  (Wo  Jaan  Le)  Ke  Allah  Taala  Bhi  Saqt  Azaabao  Waala  Hai. B.(AAYAT NO 2)  Kafr’o  Ke  Liye  Duniya  Ki  Zindagi  Khoob  Zeenat  Daar  Ki  Gayi  Hai’  Wo  Imaan  walao  Se  Hasi  mazaq  Karte  Hai’  Haanlake  Parhezgaar  Log  Qayamat  Ke  Din  Inse  Aala  Honge’  Allah  Taala  Jise  Chahta  Hai  Be’hisaab  Rozi  Deta  Hai. 

C.(AAYAT NO 3)  Darasal (Sare) Log  Ek  Hi  Giroh  The  Allah  Taala  Ne  Nabiyao  Ko  Khushkhabriya  Dene  Aur  Darane  Waala  Banakar  Bheja  Aur  Inke  Saath  Sacchi  Kitaab’e  Nazil  Farmayi’  Take  Logao  Ke  Har  Eqtalafi  Umoor  Ka  Faisla  Hojaye  Aur  Sirf  Inhi  Logao  Ne  Jo  Ise  Diye  Gaye  The’  Apne  Pass  Dalail  Aapohnchne  Ke  Baad  Aapas  Ke  Bughz  Wo  Aana  Ki  Wajeh  Se  Isme  Iqtelaaf  kiya  Isliye  Allah  Paak  Ne  Imaan  Waalao  Ki  Is  Iqtelaaf  Me  Bhi  Haq  Ki  Taraf  Apni Mushiyyat  Se  Rehbari  Ki  Aur  Allah  Jisko  Chahe  Seedi  Raah  ki  Taraf  Rehbari  Karta  Hai.

D.(AAYAT NO4) Kya  Tum  Ye  Gumaan  Kiye  Baithe  Ho  Ke  you  Hi  Jannat  Me  Chale  Jao  Ge’  Haanlake  Ab  Tak  Tum Par  Wo  Haalat  Nahi  Ayi  Jo  Tum  Se  Pichle  Logao  Par  Aaye  The’  Inhe  Bimaariya  aur  Musibat’e  pohnchi  Aur  Wo  yaha  Tak  Jinjhode  Gaye  Ke  Rasool  Aur  Iske  Saat  Ke  Imaan  waale  Kehne  Lage  Ke  allah  Ki  Madat  Kab  Aayegi?  Sun  Rakkho  Ke  Allah  Ki  Madat  Khareeb  Hi  Hai. 

E.(AAYAT NO 5) Aapse  Puchte  Hai  Ke  Wo  Kya  Kharch  Kare ?  Aap  Kehdijiye  Jo  Maal  Tum  Kharch  Karo  Wo  Maa  Baap  Ke  Liye  Hai  Aur  Rishtedaro  Aur  Yatimo  Aur  Miskino  aur  Musafir’o  Ke  Liye  Hai  Aur  Tum  Jo  Kuch  Bhalyi  karoge  Allah  Taala  Ko  Iska  Ilm  Hai.

F.(AAYAT NO 6) Tum  Par  Jihaad  Farz  Kiya  gaya (CHAHE) Wo  Tumhe  Dushwaar  Maloom  Ho’  Mumkin  Hai  Ke  Tum  Kisi  Cheez  Ko  Buri  Jano  aur  Darasal  Wahi  Tumhare  Liye  Bhali  Ho  Aur  Ye  Bhi  Mumkin  Hai  Ke  Tum  Kisi  Cheez  Ko  Acchi  Samjho’  Haanlake  Wo  Tumhare  Liye  Buri  Ho’  Haqiqi  Ilm  Allah  Hi  Ko  Hai’  Tum  Mehez  Be’qabar  Ho.

ABOUT US:

Title: Sayaqool Para 2 Ruku 10 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply