Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 04 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

kahoallahekhai
4 Min Read

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 04 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 04 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {03}.

RUKU NO:- {4}.

AAYAT’EN:- {6}

A.(AAYAT NO1) Jo  Log  Apna  Maal  Allah  Taala  Ki  Raah  Me  Kharch  Karte  Hai  Iski  Misaal  Us  Daane  Jaisi  Hai  Jisme  Se  saat  Baliya  Nikle  Aur  Har  Baali  Me  Sau  daane  Ho’  Aur  Allah  Taala  Jise  Chahe  Badha  Chadha  Kar  De  Aur  Allah  Taala  Kushadgi  Wala  aur  Ilm  wala  Hai.  B.(AAYAT NO 2)  Jo Log  Apna  Maal  Allah  Taala  Ki  raah  Me  Qarch  Karte  Hai  Phir  Iske  Baad  Na  To  ehsaan  Jatate  Hai  Na  aiza  Dete  Hai’  Unka  ajar  Unke  rab  Ke  Pass  Hai  Un  Par  Na  To  Kuch  Khouf  Hai  Na  Wo  Udaas  Hunge.

C.(AAYAT NO 3)  Naram  Baat  Kehna  Aur  Maaf  Kar  Dena  Is  Sedqe  Se  behtar  Hai  Aiza (Tana)  Rasani  Ho  Aur  Allah  Be’niyaaz  aur  Bardbaar  Hai.  

D.(AAYAT NO 4) Aaye  Imaan Walo !  Apni  qairaat  Ko  Ehsaan   Jata  Kar  Aur  Aiza (Tana) Pohncha Kar   Barbaad  Na  Karo !   Jis  tarha  wo  shaqs Jo  apna  Maal  Logao  Ke  Dikhawe  Ke  Liye  Qarch  Kare   Aur  Na  Wo  Allah  Taala  Par  Imaan  Rakhta  Hai  Na  qayamat  Par’  Uski  Misaal  Us  saaf  Patthar  Ki  Tarha  Hai  Jis  Par  Thodi  Si  Mitthi  Ho  Phir  Is  Par  Zordar  Mena (Barish) Barse  Aur  wo  Ise  Bilkul  saaf  Aur  Saqat  Chorde’  In  Riyakarao  Ko  Apni  Kamayi  Me  Se  Koi  Cheez  Haat  Nahi  lagti  Aur  Allah  Taala  Kafer’o  Ki  Qaoum  Ko  (seedhi)  Raah  Nahi  Dikhata.

E.(AAYAT NO 5) Unlogao  Ki  Misaal  Jo  apna  Maal  Allah  Taala  Ki  Raza  mandi  Ki  Talab  Me  Dil  Ki  Khushi  Aur  Yaqeen  Ke  Saat  Qarch  Karte  Hain  Us  Baagh  Jaisi  Hai  Jo  Unchi  Zameen  Par  Ho  Aur  Zordar  Barish  Ispar  Barse  Aur  Wo  Apna  phal  Dugna  De  Aur  Agar  Ispar  Barish  Na  Bhi  Barse  To  Phura  Hi  Kafi  Hai  Aur  Allah  Tumhare  Kaam  Dekh  Raha  Hai.  

F.(AAYAT NO 6) Kya  Tum  Me  Se  Koi  Bhi  Ye  Chahta  Hai  Ke  Iska  Khajoor’o   Aur  Angoor’o  Ka  Baagh  Ho’   Jisme  Nehre  Behrahi  Ho  Aur  Har  Qisam  Ke  Phal  Maujood  Ho’  Aur  Us  Shaqs  Ka  Budhapa  Aapakde’  Iske  Nannhe  Nannhe  Se  Bacche  bhi  Ho  Aur  Achanak  Bagh  Par  AAg  Ka  Baghola chale’  Pas  wo  Bagh  Jal  Jaye’  Istarha  Allah  Tumhare  Liye  Aayate  Bayan  Karta  Hai  Taake  Tum  Ghour  Wo  Fikar  Karo. 

ABOUT US:

Title:Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 04 With Urdu Hindi Tarjuma
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi
o

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply