Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 05 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

kahoallahekhai
4 Min Read

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 05 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 05 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {03}.

RUKU NO:- {5}.

AAYAT’EN:- {7}

A.(AAYAT NO 1) Aaye  Imaan  Waalo  Apni  Pakeezah  Kamayi  Me  Se  Aur  Zameen  Me  Se  Tumhare  Liye  Hamari  Nikali  Hui  Cheez’o  Me  Se  qarch  Karo’  Un  Me  se  Buri  Cheez’o  Ke  Qarch  Karne  Ka  Qasad  Na  Karna”  Jise  Tum  Khud  Lene  Waale  Nahi  Ho’ Haan  Agar  Aankhe  Band  Karlo  To’  Aur  Jaan  Lo  Ke  Allah  Taala  Be  Parwah  Aur  Khoobiyao  waala  Hai.  

B.(AAYAT NO 2)  Shaiytan  Tumhe  Faqeeri  Se  Dhamkata  Hai  Aur  Be  Hayayi  Ka  Hukum  Deta  Hai’  Aur  allah  Taala  Tum  Se  Apni  Baqshish  Aur  Fazal  Ka  waada  Karta  Hai’  Allah  Taala  wasaa’at  Wala  Aur  Ilm  wala Hai. 

C.(AAYAT NO 3)  Wo  Jise  Chahe  Hikmat  Aur  Danayi  Deta  Hai  Aur  Jis  shaqs  Ko  Hikmat  Aur  Samaj  Diya   Jaye  Use  Bohat  Saari  Bhalalyi  Di  Gayi’  Aur  Nasihat  Sirf  Aqalmand  Hi  Haasil  Karte  Hai.  

D.(AAYAT NO 4)  Tum  Jitna   Kuch  Qarch  Karo  Yani  qairaat  Aur  Jo  Kuch   Nazar Mano  Ise  Allah  Taala  Baqoobi  Janta  Hai’  Aur  Zalim’o  Ka  Koi  Madatgaar  Nahi.

E.(AAYAT NO 5) Agar  Tum  Sadqa  Qairaat  Ko  Zahir  Karo  To  Wo  Bhi  Accha  Hai  Aur  Agar  Tum  Ise  Poshida  Poshida  Miskeen;o  Ko  Dedo  To  Ye  Tumhare  Haq  Me  Behtar  Hai’  Allah  Taala  Tumhare  Gunhao  Ko  Mitadega  Aur  Allah  Taala  Tumhare  Tamaam  Aamal  Ki  Khabar  Rakhne  wala  Hai.

F.(AAYAT NO 6) Inhe  Hidayat  Par  La  Khada  Karna  Tere  Zimme  Nahi  Balke  Hidayat  Allah  Taala  Deta  Hai  Jise  Chahta  Hai  Aur  Tum  Jo  Bhali  Cheez  Allah  Ki  raah  Me  Doge  Iska  Faida  Khud  Paoge’  Tumhe  Sirf  Allah  Taala  Ki  Razamandi  Ki  Talab  Ke  Liye  Hi  Qarch  Karna  Chahiye  Tum  Jo  Kuch  Maal  Qarch  Karo  Ge  Iska  Pura  Pura  Badla  Tumhe  Diya  Jayega’  Aur  Tumhara  Haq  Na  Maara  Jayega.

G(AAYAT NO 7)  Sadqaat  Ke  Mustahiq  Sirf  Wo  Ghurba  Hai  Jo  Allah  Ki  Raah  Me  Rok  Diye  gaye’  Jo  Mulk  Me  chal  Phir  Nahi  Sakte  Nadaan  Log  Inki  Be  Sawali  Ki  wajah  Se  Inhe  Maal  Daar  Khayal Karte  Hai’  Aap  Inke  Chehre  Dekh  Kar  Qayafe ( Apne Khayal ) Se  Inhe  Pehchan  Lenge  Wo  Logao  Se  Chipat  KAr  Sawaal  Nahi  Karte’  Tum  Jo  Kuch  Maal  Kharch  Karo  To  Allah  Taala  Iska  Janne  wala  Hai. 

ABOUT US:

Title:Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 05 With Urdu Hindi Tarjuma
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi
o

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply